Katalog specjalistycznego sprzętu i programów

Zestaw dla osób z ASD (do wykorzystania także dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym)

               DLA DZIECI 
• Laptop, myszka, zewnętrzny napęd DVD/CD
• Program mówiące obrazki
• Logo-gry
• Logopedia-zestaw rozszerzony
 

              DLA   MŁODZIEŻY 
• Laptop, myszka, zewnętrzny napęd DVD/CD
 

Zestaw dla dzieci z afazją

• Laptop, myszka
• Logopedia-zestaw rozszerzony
• Program mówiące obrazki
            
Zestaw dla młodzieży z afazją

• Laptop, myszka, zewnętrzny napęd DVD/CD
• Program Afa-system pakiet rozszerzony

Zestaw dla osób słabowidzących

• Laptop 17', myszka
• Supernova Powiększająca i Mówiąca (Lunar Plus)
• SPEECH2GO
• LUPA EASY POCKET

Zestaw dla osób słabosłyszących

• Laptop, myszka
• Głośniki
• Program Afa-system pakiet rozszerzony