Wypożyczalnia

Wypożyczalnia została wyposażona w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW”. Sprzęt zostanie zakupiony w dwóch transzach. Łączna suma wydana na ten cel stanowi 10% wartości całego projektu. Zakup sprzętu został zweryfikowany pod względem potrzeb uczniów i dzieci biorących udział w projekcie.