Struktura

Zespół SCWEW Kraków:
Lider- Aneta Garncarz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
Koordynator SCWEW - Aneta Dziewońska, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
Ekspert ds.edukacji włączającej - Maciej Bochyński, nauczyciel w SOSWpnCAiCZR
Ekspert ds. technologii wspomagających - Justyna Nizińska, nauczyciel w SOSWpnCAiCZR
Ekspert ds. informacji i ewaluacji - Ewa Oleksy, nauczyciel w SOSWpnCAiCZR

Koordynatorzy ze szkół i przedszkola objetych wsparciem SCWEW:
Samorządowe Przedszkole nr 9 w Krakowie - Justyna Ziarkowska
Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie - Ewelina Habas
Szkoła Podstawowa nr 104 w Krakowie - Urszula Krówka
XXXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie - Joanna Szlachetka
Technikum Elektryczne nr 8 (wchodzące w skład Zespółu Szkół Elektrycznych nr 2) w Krakowie - Beata Łatka