Polityka prywatności

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Krakowie, mających siedzibę przy ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków, zwany dalej: Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja celów projektu CWEW, kontakt i konsultację. Dane te mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji celów projektu.

Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego - zgodnie Art. 6 ust. 1, RODO.

Czy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest niezbędne do przetwarzana wiadomości kierowanych do CWEW w tym odpowiedzi i kontaktu zwrotnego.

Państwa prawa

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Profilowanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, upływu terminu wzajemnych roszczeń lub upływu terminów wynikających z innych przepisów prawa, jednakże nie dłużej niż do zakończenia działalności przez Administratora.