Instytucje współpracujące

Instytucje współpracujące

Instytucje wspomagające realizację zadań SCWEW to m.in.:

  • organy prowadzące szkoły
  • placówki doskonalenia nauczycieli
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
  • uczelnie wyższe
  • kuratorium oświaty
SCWEW Kraków współpracuje z następującymi jednostkami: