Szkolenia i konferencje

  Konferencja podsumowująca działalność SCWEW Kraków

" Edukacja włączająca w nauce, praktyce i działaniach pilotażowego SCWEW w Krakowie" 26.04.2023- MATERIAŁY

                                                                                
                                                                           SESJA NAUKOWA

dr hab. Joanna Kossewska, prof. UP, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli,                          Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków  
Neuroróżnorodny nauczyciel w polskiej szkole pdf

dr Michał Gacek, Instytut Psychologii UJ, Kraków 
Rozwój osobowości osób z zaburzeniami neurorozwojowymi w kontekście edukacyjnym pdf
 
dr Anna Rybka, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum, Kraków 
Włączanie uczniów w spektrum autyzmu w opiniach nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej pdf
 
 dr Krzysztof Gerc, Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Kraków
 Nauczyciel w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością - perspektywa edukacji włączającej pdf

                                                                                  SESJA 2
mgr Maciej Bochyński, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, ekspert ds. edukacji włączającej w SCWEW w Krakowie 
Prezentacja działań SCWEW w Krakowie pdf

mgr Justyna Nizińska, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, ekspert ds. technologii wspomagających w SCWEW w Krakowie 
Działalność wypożyczalni w SCWEW w Krakowie pdf

mgr Olga Winiarska – Teper, Stowarzyszenie Jestem ZA, Kraków 
Inkluzja oczami rodziców - marzenia i obawy pdf

mgr Justyna Ziarkowska, Samorządowe Przedszkole nr 9 w Krakowie 
Edukacja włączająca już od przedszkola pdf

dr Agnieszka Korpała, XXXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 
Czy matematyka musi być trudna? pdf

mgr Anna Ligas – Kowaluk, XXXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 
Edukacja Włączająca to korzyści dla WSZYSTKICH pdf

mgr Kamila Maj, Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie 
Edukacja włączająca w edukacji wczesnoszkolnej- nowe perspektywy (szanse) dla ucznia, rodzica i nauczyciela pdf
 
 

 

 

                                                           Konferencja Inauguracyjna SCWEW Kraków
                                             "SCWEW - wyzwania edukacji włączająej" 18.01.2022 - 
MATERIAŁY


 Zespół SCWEW Przedstawienie działań SCWEW Kraków pdf
 dr hab. Jolanta Baran, prof. UP Współpraca nauczycieli z rodzicami w inkluzyjnym modelu edukacji pdf
 dr hab. Tamara Cierpiałowska, prof. UP W kierunku optymalizacji edukacji inkluzyjnej pdf

 dr Anna Rybka Gotowi do szkoły? O zróżnicowanych potrzebach dzieci rozpoczynających naukę w szkole w modelu                                         edukacji włączającej pdf
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych - edycja I - luty/marzec 2022
                                                         edycja II  marzec/kwiecień 2023


                                                                                                                SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 9 
                            31.01.2022 godz. 17.30 -19.30
Prawne aspekty organizacji edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” p. Jacek Urban 
 materiały ze szkolenia pdf
                            3.02.2022 godz. 17.30-20.00 
„Edukacja włączająca. Praca z grupie zróżnicowanej”  p. Anna Kluszczyńska 
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom
                           17.02.2022 godz. 17.30 - 19.30 
„Praca z uczniem z ASD” p. Andrzej Wolski 
 materiały ze szkolenia 1. prezentacja 2. rozwojowe kamienie milowe  3. sygnały ostrzegawcze
                           21.02.2022 godz. 17.30 - 19.30
„Jak czytać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”  p. Ewa Bochenek 
 materiały ze szkolenia pdf
                          28.02.2022 godz. 17.30 - 19.30
„Trudny rodzic - Dobra współpraca”  p. Magdalena Sabik 
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom
                          20.02.2023 godz 17.30-19.30
"Konflikty dziecka z trudnym temepramentem w przedszkolu" p.Anna Miłkowska
materiały ze szkolenia pdf
                          22.03.2023 godz 17.30-19.30
"Wsparcie dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w przedszkolu" p. Marta Wolańska
materiały ze szkolenia pdf
                                                                                                                            SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 
                           03.02.2022  godz. 17.30 - 20.00 
Edukacja włączająca. Praca z grupie zróżnicowanej” p. Agnieszka Kluszczyńska 
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom
                          17.02.2022 r. godz. 17.00 – 19.00
Prawne aspekty organizacji edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” p. Jacek Urban 
 materiały ze szkolenia 1. prezentacja  2. dostosowania
                          21.02.2022 godz. 17.30 – 19.30
„Jak czytać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”  p. Ewa Bochenek 
 materiały ze szkolenia pdf
                          03.03.2022 r. godz. 17.- 19.00
"Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku szkolnym" lek.med.Karina Słaboń
materiały ze szkolenia pdf
                         10.03.2022 r. godz. 17.- 19.00
 „Praca z uczniem niewidomym i niedowidzącym”  p. Agnieszka Nawrocka 
materiały ze szkolenia pdf
                         17.03.2022 r. godz. 17.00 - 19.00
Praca z uczniem z ASD” p. Andrzej Wolski 
materiały ze szkolenia   pdf
                         24.03.2022 r. godz. 17.00  - 19.00
Metody pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym: jak aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/ niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem” p. Anna Przetocka 
materiały ze szkolenia pdf
                         28.03.2022 r. godz. 17.00 - 19.00
Trudny rodzic - dobra współpraca" p. Magdalena Sabik 
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom

"Padaczka"  p.Aleksandra Kot
materiały ze skzolenia pdf
 
                                                                                                                           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 104
                         03.02.2022 r. godz. 17.30 - 20.00 
Edukacja włączająca. Praca z grupie zróżnicowanej” p. Agnieszka Kluszczyńska
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom 
                        16.02.2022 r. godz. 17.00 - 19.00 
Prawne aspekty organizacji edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” p. Jacek Urban 
 materiały ze szkolenia 1. prezentacja 2. dostosowania
                        21.02.2022 r. godz. 17.30 
Jak czytać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” p. Ewa Bochenek 
 materiały ze szkolenia pdf
                        02.03.2022 r. godz. 17.00 - 19.00 
Metody pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym: jak aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/ niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem” p. Anna Przetocka 
 materiały ze szkolenia pdf
                        10.03.2022 r. godz. 17.00 - 19.00 
„Trudny rodzic - dobra współpraca." p. Magdalena Sabik 
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom
                        16.03.2022 r. godz. 17.00 - 19.00
Praca z uczniem z ASD” p. Andrzej Wolski 
materiały ze szkolenia pdf
                        23.03.2022 r. godz. 17.00.- 19.00
"Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku szkolnym" lek.med.Karina Słaboń
materiały ze szkolenia pdf
                       18,01.2023 godz. 18.00-20.00
"Dziecko nadpobudliwe w szkole" Anna Przetocka
materiały ze szkolenia 1. prezentacja 2. ADHD kwestionariusz 3. ODD kwestionariusz

"Padaczka"  p.Aleksandra Kot
materiały ze skzolenia pdf
                                                                                                                                Technikum Eelektryczne nr 8 
                        07.02.2022 r.  godz. 17.30 - 20.00 
Edukacja włączająca. Praca z grupie zróżnicowanej” p. A. Kluszczyńska
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom
                        09.02.2022 r. godz. 17.00 – 19.00
Ścieżki kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami”  p. M. Trojańska 
materiały ze szkolenia pdf
                       23.02.2022 r. godz. 17.00 – 19.00 
Prawne aspekty organizacji edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” p. J. Urban 
 materiały ze szkolenia 1. prezentacja 2. dostosowania
                       02.03.2022 r. godz. 17.00 – 19.00 
Praca z uczniem z ASD” p. A. Wolski 
 materiały ze szkolenia pdf
                       09.03.2022 r. godz. 17.00  – 19.00
Jak czytać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” p. E. Bochenek 
 materiały ze skzolenia pdf
                       16.03.2022 r. godz. 17.00 – 19.00 
Metody pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym: jak aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/ niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”  p. A. Przetocka 
materiały ze szkolenia pdf
                       24.03.2022 r. godz. 17.00  – 19.00
Trudny rodzic - dobra współpraca."  p. M. Sabik 
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom

                      29.06.2023 r. godz.  18.00  –  20.00 
 "Konflikt - szansa czy zagrożenie" p. Małgorzata Górecka
materiały ze szkolenia pdf
                                                                                                                                XXXI Liceum Ogólnokształcące 
                       07.02.2022 r. godz 17.30 - 20.00 
Edukacja włączająca. Praca z grupie zróżnicowanej”  p. A. Kluszczyńska 
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom
                       10.02.2022 r.  godz. 17.00 – 19.00
Ścieżki kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami”  p. M. Trojańska 
materiały ze szkolenia pdf
                       17.02.2022 r. godz. 17.00 – 19.00
 „Trudny rodzic - dobra współpraca."  p. M. Sabik 
materiały ze szkolenia zostały przekazane bezpośrednio uczestnikom 
                       24.02 2022 r. godz 17.00 - 20.00 
Jak radzić sobie z frustracją ucznia…?”  p. M. Cużytek 
materiały ze szkolenia pdf
                       09.03.2022 r.  godz. 17.00 – 19.00
Jak czytać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” p. E. Bochenek 
 materiały ze szkolenia pdf
                       10.03.2022 r. godz.17.00 – 19.00
Prawne aspekty organizacji edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”  p. J. Urban 
 materiały ze szkoleń 1. prezentacja  2. dostosowania
                       24.03.2022 r.  godz. 15.30 
Praca z uczniem z ASD” p.A.Wolski 
materiały ze szkolenia  pdf
                       31.03.2022 r. godz. 17.00 – 19.00
Metody pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym: jak aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/ niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem”  p. A.Przetocka 
materiały ze szkolenia pdf 
 
29.06.2023 r. godz.  18.00  –  20.00 
 "Konflikt - szansa czy zagrożenie" p. Małgorzata Górecka
materiały ze szkolenia pdf
_____________________________________________________________________________________________________


DZIAŁANIA SZKOLENIOWO - INTERWENCYJNE - MATERIAŁY

A.Przetocka "Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami dzieci" pdf
Dr hab.A.Prokopiak "Superwizja edukacyjna" pdf

_____________________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE DLA DYREKTORÓW I KOORDYNATORÓW - MATERIAŁY

J.Urban " Rola i zadania  pedagoga specjalnego w szkole masowej" pdf
_
____________________________________________________________________________________________________