Dobre praktyki

Na tej stronie znajdziesz przykłady dobrych praktyk - dostosowań dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przykłady rozwiązań szczególnych, a także wzory druków do wykorzystania.


Dostosowania dla ucznia słabosłyszącego - przykład pdf
Dostosowania dla ucznia z ASD - przykład pdf
Dostosowania dla ucznia z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu lekkim - przykład pdf
Dostosowania dla ucznia z afazją - przykład pdf
IPET - przykład pdf

Poradnik 'PODNIEŚĆ SKRZYDŁA'