Katalog pomocy dydaktycznych

Zestaw dla osób z ASD (do wykorzystania także dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym)

             DLA DZIECI 

• Umiejętności społeczne. Trening dla dzieci;
• Nauczanie teorii umysłu;
• Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży;
• Co oni czują?;
• O czym myślimy w różnych sytuacjach społecznych?;
• Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości;
• Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych 2;
• Motywuj do komunikacji;
• Emocje. Nazywam, rozumiem, wyrażam.
             DLA   MŁODZIEŻY 
• Umiejętności społeczne. Trening dla dzieci;
• Nauczanie teorii umysłu;
• Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży;
• Co oni czują?;
• O czym myślimy w różnych sytuacjach społecznych?;
• KOMPLETNY PROGRAM TERAPII SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości;
• Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych 2;
• Motywuj do komunikacji;
• Góra uczuć gra terapeutyczna;
• Emocje. Nazywam, rozumiem, wyrażam.
 

Zestaw dla dzieci z afazją

• Afazja i powrót do przeszłości;
• Ćwiczenia dla osób z afazją;
• ĆWICZENIA JĘZYKOWE – Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej;
• Myślę, mówię, opowiadam;
• Zabawy przyimkowe;
• POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ – część 1.

Zestaw dla młodzieży z afazją

• Znów mówię 2;
• Znów mówię – pokonać afazję;
• Afazja i powrót do przeszłości;
• Ćwiczenia dla osób z afazją;
• Ćwiczenia dla osób z afazją;
• Myślę, mówię, opowiadam;
• Zabawy przyimkowe;
• Ćwiczenia językowe – Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej.

Zestaw dla osób słabowidzących

• SPOSTRZEGAM I MYŚLĘ – Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania.

Zestaw dla osób słabosłyszących

• Trening słuchu z płytą cd.

Zestaw przedszkolny (dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi)

• Ścieżka sensoryczna basic & mini;
• Tablica magnetyczne kuleczki;
• Łowisko edukacyjne rybki sensoryczne z wędką gonge;
• Pudełko zgadywanka;
• Dźwiękowe memory;
• Zabawka manipulacyjna Gąsienica;
• Wyrzutnia do woreczków gimnastycznych;
• Przebijanka z młotkiem;
• Szczypce drewniane;
• Szczypce drewniane;
• Dotykowe memo, 32 elementy;
• Gra - Pucio. Gdzie to położyć?;
• Pucio i ćwiczenia z mówienia;
• Pucio umie opowiadać.