Jednostki objęte wsparciem

Jednostki objęte wsparciem

Podczas realizacji projektu SCWEW Kraków będzie wspierać następujące szkoły i przedszkole ogólnodostępne:

Samorządowe Przedszkole nr 9

W naszym Przedszkolu mamy 7 oddziałów.
Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną.
Posiadamy własną kuchnię i serwujemy obiady na miejscu.
Z zajęć dodatkowych proponujemy: rytmikę, język angielski oraz taniec.
W Przedszkolu działają także liczne kółka zainteresowań.

Szkoła Podstawowa nr 58

Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie znajduje się w dzielnicy Prądnik Biały, liczy ok. 400 uczniów i 45 nauczycieli. Szkoła może pochwalić się długoletnią tradycją i ciekawą historią. Na podstawie dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie ustalono, że jej początki sięgają 1828 roku. W pierwszych latach funkcjonowania  była to  jednoklasowa szkoła ludowa, która przekształciła się w dwuklasową, a następnie w czteroklasową, by w tej postaci dotrwać do XXI wieku.  Patronem szkoły jest Tadeusz Kościuszko. Dzień patrona obchodzony jest co roku dwudziestego trzeciego kwietnia. Uczniowie biorą wówczas udział w uroczystościach, upamiętniających życie i historię Tadeusza Kościuszki. W 1992 roku funkcję dyrektora objął mgr Jerzy Zychal i piastuje ją do dziś. Pracownicy i uczniowie szkoły starają się krzewić takie wartości jak humanitaryzm, wzajemna tolerancja, miłości, szacunek, poszanowanie drugiego człowieka i wzajemna pomoc. Mając na względzie obecną sytuację i potrzeby dzieci, szkoła przystąpiła do pilotażowego wdrożenia modelu funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego  Edukację Włączającą w Krakowie.

Szkoła Podstawowa nr 104

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki w Krakowie mieści  się w dzielnicy Nowa Huta,  uczęszcza do niej  ok. 200 uczniów. W szkole pracuje 29 oddanych i zaangażowanych pedagogów. Nasza szkoła znajduje się w bezpiecznym miejscu, w samodzielnym budynku z monitoringiem, w oddaleniu od ruchliwych ulic, w sąsiedztwie Plant Bieńczyckich.  
Historia powstania szkoły sięga lat 60-tych ubiegłego wieku. Posiadamy bibliotekę, czytelnię, dobrze wyposażoną świetlicę, szatnię z wydzielonymi boksami dla wszystkich oddziałów, boiska sportowe i miejsca do rekreacji, zajęcia wspomagane przez najnowszą technologię – tablica interaktywna, rzutniki multimedialne. Bierzemy udział w licznych  projektach, jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich uczniów i dostosowujemy warunki pracy z nimi do ich indywidualnych potrzeb.
Biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich uczniów, nasza  szkoła bierze udział w pilotażowym projekcie wdrożenia modelu funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego  Edukację Włączającą w Krakowie.
 

XXXI Liceum Ogólnokształcące

Mottem naszej szkoły jest: PASJA, ROZWÓJ, NAUKA.
Posiadamy  klasy o profilach:  programowanie, projektowanie gier.
Unikalność szkoły zapewniają partnerzy z branży software development, game development, IT, graficznej oraz współpraca  z partnerami,  m.in.  Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera, Krakowskim Parkiem Technologicznym.    
Niewątpliwym atutem jest kameralność szkoły. W każdym roczniku rekrutacja otwarta jest tylko dla 2 klas pierwszych – 1 klasa o profilu programowanie, 1 klasa o profilu projektowanie gier. W każdej klasie jest 28 miejsc.  Zapewnienie przestrzeni dla rozwoju pasji, zainteresowań, umiejętności uczniów, indywidualne podejście oraz solidne przygotowanie do matury to cele naszego liceum.
W tym roku LO 31 znalazło się na 2. miejscu wśród najbardziej obleganych liceów w Krakowie.
 

Technikum Elektryczne nr 8 (wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2)

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 mieści się w Krakowie  os .Szkolne 26
Obecnie w Zespole kształci się  pięćset sześćdziesiąt siedem uczniów  w zawodach:

  • Technik elektryk
  • Technik elektronik
  • Technik informatyk
  • Technik mechatronik

Obecnie Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 wyposażony jest w nowoczesne pracownie umożliwiające  kształcenie zgodne z wysokimi wymaganiami rynku pracy.
 Uczniowie mają  okazję do poszerzenia swojej  wiedzy , umiejętności  zawodowych, zainteresowań  w ramach projektów wewnętrznych jak i unijnych realizowanych w szkole.
To w murach naszej szkoły uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe ,kształtują własną osobowość i światopogląd uczestnicząc w działaniach Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu.
W roku 2021 minęło siedemdziesiąt lat działalności  Zespołu Szkół Elektrycznych, wielokrotnie udowodnił, że jest placówką nowoczesną i przyjazną uczniowi.