Aktualności

Dołącz do nas!!!

10 września 2023

Wrześniowy poniedziałek? Zapraszamy na webinarek!

 

 

Nauczycielko, Nauczycielu...

 

Gdy przeglądali Państwo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogło się zdarzyć, że widniało tam "Trening Umiejętności Społecznych". A w głowie pojawiła się myśl "Ok, ale jak to zorganizować w naszym przedszkolu / naszej szkole? Co w sytuacji, gdy jest to tylko jedno dziecko, dwoje uczniów, etc.?". Podczas webinaru, który odbędzie się w poniedziałek 18 września 2023 r. o godzinie 19:00 Maciek Bochyński, który w SCWEW Kraków pełnił funkcję eksperta ds. edukacji włączającej, postara się odpowiedzieć na te i inne pytania.

 

W kolejny poniedziałek w tych samych godzinach zastanowimy się nad tym, jak dobrać system motywacyjny do grupy / klasy zróżnicowanej, omówimy działania proaktywne i rozważymy różne rozwiązania różnych sytuacji.

 

A zatem, we wrześniowe poniedziałki zapraszamy na webinarki!

 

Poniedziałek, 18.09.2023 o godzinie 19:00: "Gdy w orzeczeniu pojawi się Trening Umiejętności Społecznych... Co może zrobić przedszkole/szkoła?"
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2EzMGZlNDQtNGVlMy00ZWM0LWFlMjItN2FhZGZlM2QyM2Iy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b902f871-dd93-4879-9864-b3c8996393b3%22%2c%22Oid%22%3a%228bf517f6-6ec2-4ce7-883c-177d8cc3f29c%22%7d

 

Poniedziałek, 25.09.2023 o godzinie 19:00: "Dlaczego nagroda jest lepsza od kary? O pozytywnym wzmacnianiu nie tylko w przedszkolu/szkole"
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM0ODBhOWMtZWFiYi00YjVhLWFlNjYtMzZjYjQxMDJiOTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b902f871-dd93-4879-9864-b3c8996393b3%22%2c%22Oid%22%3a%228bf517f6-6ec2-4ce7-883c-177d8cc3f29c%22%7d

Wróc do wszystkich aktualności