Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

15 września 2023
Juź we wtorek 19 września 2023 roku o godzinie 18.00 zapraszamy na szkolenie wszytskich nauczycieli i rodziców zainteresowanych problematyką agresji i autoagresji u dzieci.

W trakcie spotkania postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Co to jest agresja?
  • Dlaczego jesteśmy agresywni?
  • Czy płeć ma wpływ na agresję?
  • Jakie są przyczyny agresji?
  • Jakie są rodzaje agresji i autoagresji?
  • Czy agresję można leczyć?
  • Jak zapobiegać autoagresji?
Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie TEAMS w godzinach 18.00-19.00. Poniżej zamieszczamy link do spotkania.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE5OGNhMTctMmI1Zi00N2IwLWI3MTItNzlhMDkzMTRkNmJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b902f871-dd93-4879-9864-b3c8996393b3%22%2c%22Oid%22%3a%222419df3b-31f0-4e5a-a572-073964c0e283%22%7d

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.Wróc do wszystkich aktualności