Aktualności

Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi

4 lutego 2023
W dniach 30-31 stycznia 2023 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja międzynarodowa pt. Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów – Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu pozakonkursowego  Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER.

Jednym z zaproszonych prelegentów była Lider SCWEW Kraków Aneta Garncarz.  Omówiła ona proces budowania specjalistycznego wsparcia dla przedszkola i szkół ogólnodostępnych, w obszarze zdrowia psychicznego dzieci/uczniów na terenie Krakowa.

Lider SCWEW Kraków przedstawiła wyniki analizy potrzeb, które zostały zgłoszone przez:
  • dyrektorów i koordynatorów podczas konsultacji z zespołem SCWEW,
  • nauczycieli, rodziców i uczniów ze szkół ponadpodstawowych w ankietach online.
Następnie szczegółowo zreferowała podejmowane działania i ich zakresy tematyczne w poszczególnych placówkach objętych wsparciem. Opracowanie znajdziecie Państwo klikając tutaj.

Wróc do wszystkich aktualności