Aktualności

Podsumowanie

9 stycznia 2023
Za nami rok 2022. Rok, który na długo zostanie w pamięci. Rok, który pokazał jak wiele potrafimy jako naród, gdy jesteśmy zjednoczeni, gdy trzeba było pomóc uciekającym przed wojną osobom z Ukrainy. Rok, w którym pożegnaliśmy królową Elżbietę II, która zasiadała na brytyjskim tronie „od zawsze”, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że dla większości czytelników tego tekstu król Karol III jest drugim panującym monarchą za ich życia. To także rok sportowych emocji, mundialu, któremu od momentu wybrania gospodarza towarzyszyły skandale, a który dostarczył fanom futbolu jeden z najlepszych finałów w historii. Rok 2022 zabrał ze sobą także Benedykta XVI, papieża, który w 2013 roku abdykował jako pierwszy papież od niemal 600 lat. Historia dzieje się na naszych oczach. 
I pewnie moglibyśmy jeszcze wiele wydarzeń wpisać w te ostatnie 12 miesięcy, jednak nie o tym ten tekst. Dziś zaglądamy na nasze podwórko. 
Rok 2022 to także jedyny rok, w którym od stycznia do grudnia w ramach projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” działa krakowski SCWEW. Poniżej skupimy się na działalności w ostatnim kwartale, podsumowując w ten sposób szósty etap projektu. 
W zakresie wypożyczalni od początku ten etap zapowiadał się bardzo intensywnie. Na samym początku przeprowadzono pogłębioną diagnozę potrzeb w zakresie zakupu specjalistycznych pomocy i sprzętu we wspieranych szkołach i przedszkolu oraz sprawdzono sposób użytkowania i przechowywania sprzętu wypożyczonego na poprzednim etapie. Aby jak najlepiej doprecyzować potrzeby, ekspert ds. technologii wspomagających spotykała się bezpośrednio z uczniami, nauczycielami oraz koordynatorami poszczególnych placówek, ponadto kontaktowała się także korzystając z dobrodziejstw technologicznych. Wyłonione potrzeby zostały uwzględnione podczas zakupów uzupełniających do wypożyczalni SCWEW Kraków. Co było istotne dla uczniów? Gry planszowe, terapeutyczne, które wspomagają kompetencje społeczne i komunikacyjne; przewodniki, poradniki wspomagające zainteresowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które pozwolą na założenie klubów dyskusyjnych z neurotypowymi rówieśnikami; pomoce, których używanie ma za zadanie wyciszać, koncentrować realizować potrzeby przetwarzania bodźców przez uczniów. Nauczyciele i koordynatorzy zgłaszali zapotrzebowanie na pomoce i programy dydaktyczne oraz sprzęt, byli również zainteresowani poszerzeniem asortymentu wypożyczalni o pomoce, które mogą wykorzystać do pracy z całą klasą (jak np. książki do wizualnego nauczania zarówno dla szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej). Gdy lista potrzebnego sprzętu została wykonana i zaakceptowana przez Lidera, zostały złożone zamówienia. Wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne, terapeutyczne oraz sprzęt zostały zakupione w pierwszej połowie grudnia. 
Tak, jak wspomniano na początku poprzedniego akapitu, ekspert ds. technologii wspomagających dokonała kontroli w niektórych placówkach, by sprawdzić w jakim technicznym stanie znajduje się wypożyczony sprzęt i pomoce, jak jest wykorzystywany sprzęt, czy jest właściwie zabezpieczony, czy pomieszczenie w którym przechowywany jest sprzęt jest właściwie opisane oraz czy jest prowadzona dokumentacja wypożyczanego sprzętu na terenie danej placówki. 
Szósty etap to czas licznych konsultacji – eksperckich, dla dyrektorów i koordynatorów oraz dla rodziców i uczniów – łącznie 74 godziny we wszystkich szkołach i przedszkolu. Przeprowadzono również 12 godzin obserwacji eksperckich, po których udzielano nauczycielom wskazówki do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z grupą zróżnicowaną. Na 6 etapie odbyło się 8 godzin zajęć modelowych, część z nich została zorganizowana na terenie „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, natomiast w Szkole Podstawowej nr 104 ekspert zewnętrzny w klasach edukacji wczesnoszkolnej przeprowadziła lekcje z wykorzystaniem materiałów z projektu ABC Empatii. W każdej ze szkół oraz przedszkolu zorganizowane zostały z ekspertami zewnętrznymi działania doradczo-szkoleniowo-interwencyjne zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. 
16 listopada odbyła się konferencja online „Dostępna szkoła”, w trakcie której wystąpiła m.in. lider SCWEW, z tematem „Wsparcie szyte na miarę, czyli z doświadczeń SCWEW w Krakowie”, przybliżając słuchaczom działanie projektu pilotażowego z perspektywy praktyka. Przedstawione zostały informacje organizacyjne, organizacja pracy zespołu, działania SCWEW, także z uwzględnieniem pracy w dużym mieście oraz przedstawione zostały wnioski. 
Członkowie zespołu oraz koordynatorzy ze szkół i przedszkola byli także słuchaczami innych konferencji online związanych z edukacją włączającą, dzięki czemu mogli poznać wiele, nieraz bardzo skrajnych stanowisk w tej tematyce. 19 listopada na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się konferencja "Edukacja włączająca - ideologia inkluzji w realiach szkolnych". 21 listopada można było wirtualnie przenieść się do Bydgoszczy, gdzie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zorganizowana została konferencja „Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości”. Z kolei na 8 grudnia zostaliśmy zaproszeni przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji do udziału w konferencji Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość”. 
5 grudnia odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia poprowadzone przez eksperta MCDN w Krakowie - panią Małgorzatę Wojnarowską-Grzebień, a dotyczyło korzyści, jakie mogą przynosić obserwacje koleżeńskie. Zorganizowane na platformie Teams spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli szkół i przedszkola wspieranych przez pilotażowy SCWEW w Krakowie. Łącznie wzięło w nim udział 48 nauczycieli. 
Na 6 etapie projektu na bieżąco ewaluowaliśmy nasze działania wykorzystując do tego ankiety online. Pozyskane opinie i oceny, pokazały nam, że podejmowane działania, proponowane tematy spotkań, szkoleń i konsultacji oraz zaproszeni specjaliści odpowiadali potrzebom nauczycieli i rodziców.
Rok 2022 był czasem intensywnej pracy i ostatni kwartał nie różnił się w tym zakresie od pozostałych. Przed nami ostatnie pół roku pracy w ramach projektu grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)" i te miesiące zapowiadają się bardzo intensywnie, ale nie łapiemy zadyszki. 

Wróc do wszystkich aktualności