Aktualności

Szkolenia uzupełniające

15 stycznia 2023

 

W styczniu i lutym 2023 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji zaplanował wachlarz szkoleń uzupełniających dla kadr Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą z całej Polski.

Liderzy, eksperci, specjaliści oraz koordynatorzy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie następującej tematyki:

1- Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny

2- Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać?

3- Szkolenie dorosłych - jak nauczać nauczycieli?

4- Współnauczanie - co-teaching, jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej

5- Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia

6- Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróźnicowanymi potrzebami

7- Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej jako podstawy projektowania działań edukacyjnych

Szkolenia odbędą się w formie stacjonarnej w Sulejówku. Dzięki wspólnym spotkaniom, dyskusjom, wymianie doświadczeń oraz pozyskanej wiedzy będziemy mogli wzbogacić nasze kompetencje i jakość świadczonych usług w ramach działań SCWEW.

Wróc do wszystkich aktualności