Aktualności

Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość

25 listopada 2022
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji „Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość”, która odbędzie się online 8 grudnia 2022 r. Cele:
• zapoznanie z założeniami nowego modelu kompleksowej wczesnej pomocy dziecku i rodzinie oraz zmian systemowych dotyczących skoordynowanego wsparcia międzysektorowego;
• upowszechnianie proponowanych zmian systemowych w kierunku zintegrowania działań w zakresie wsparcia małego dziecka i rodziny;
• upowszechnienie informacji dotyczących profilaktyki, włączenia społecznego, synergii działań międzyresortowych.

 Ramowy program konferencji tutaj

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, WOKRO, przedszkoli i szkół oraz placówek systemu oświaty, żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dzieci do lat 3, a także liderów WWR.

Link do zapisów: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6755
 

Wróc do wszystkich aktualności