Aktualności

KONFERENCJA ONLINE „Dostępna szkoła”

9 listopada 2022
Serdecznie zapraszamy na konferencję online „Dostępna szkoła”, która odbędzie się 16 listopada 2022 r. w godz. 12.00–16.00.
Konferencja „Dostępna szkoła” będzie poświęcona najważniejszym zagadnieniom związanym z trzema obszarami:
- Edukacja włączająca (godzina 12:20 – 14:00) – tematyka wystąpień związana z legislacją oraz projektami na rzecz: przygotowania kadr, nowej roli szkół i placówek specjalnych, narzędzi diagnostycznych, współpracy personelu pedagogicznego i niepedagogicznego, dostępności szkół,
- Zintegrowana Platforma Edukacyjna (godzina 14:15 – 15:00) – rozwój cyfrowych usług dla edukacji w kierunku budowy wspólnego środowiska nauczania i uczenia się w ramach projektu edukacyjnego edukacja.gov.pl,
- Zintegrowany System Kwalifikacji (godzina 15:00 – 15:45) – Zintegrowany System Kwalifikacji jako nowoczesna odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce oraz rozwiązanie wspierające rozwój kapitału ludzkiego w Polsce i ideę uczenia się przez całe życie.
Wydarzenie otworzą: Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w MFiPR.
Podczas konferencji wystąpią m.in. eksperci, praktycy oraz osoby realizujące projekty m.in. Pani Aneta Garncarz -  Liderka SCWEW w Krakowie.
Program konferencji
Rejestracja na konferencję

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i obejrzenia nagrania z konferencji:
NAGRANIE Z KONFERENCJI
MATERIAŁY Z KONFERENCJI
NAGRANIE 

Wróc do wszystkich aktualności