Aktualności

Podsumowanie etapu 5

19 października 2022
Pięć ósmych to jeden z tych ułamków, które są bardzo przydatne podczas lekcji matematyki. Całkiem zgrabnie daje się zamienić na ułamek dziesiętny, to raz. A po drugie - to już więcej niż połowa. Zapraszamy na podsumowanie piątego etapu projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Był on o tyle nietypowy, że trwał od lipca do września, a więc sporą jego część stanowiły miesiące wakacyjne. Projekty rządzą się jednak swoimi prawami i zespół SCWEW Kraków wraz z ekspertami zewnętrznymi pracował aktywnie przez cały czas, choć zdecydowanie najbardziej intensywnym miesiącem był ten, który rozpoczął rok szkolny 2022/2023.
Rola ekspertów zewnętrznych była w piątym etapie nieoceniona, łącznie zrealizowali 70 godzin, wśród których działania doradczo-szkoleniowo-interwencyjne z panią Marią Sadowską-Łakomy na temat pracy z uczniami, którzy przyjechali do Polski z terenów objętych wojną, odbywały się w każdym miesiącu na tym etapie – w zależności od dyspozycyjności nauczycieli szkół i przedszkola. Innym działaniem realizowanym zarówno w lipcu, sierpniu i wrześniu były konsultacje dla dyrektorów i koordynatorów, łącznie 28,5 godziny, z czego 15 przeprowadzonych przez ekspertów zewnętrznych. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że wszyscy dyrektorzy i koordynatorzy mieli możliwość uczestniczyć w konsultacjach z panią Agnieszką Kluszczyńską na temat tworzenia klimatu włączania w szkołach i przedszkolu. Odbyły się także 24 godziny konsultacji eksperckich, z czego 20 przeprowadzonych zostało przez ekspertów współpracujących ze SCWEW Kraków. Zarówno konsultacje dla rodziców i uczniów (wśród których odbyły się po raz kolejny bardzo dobrze oceniane „Drogowskazy” prowadzone przez panią Magdalenę Sabik) jak i obserwacje/superwizje koleżeńskie zajęły na tym etapie 12,5 godziny, z czego 10 przeprowadzonych przez ekspertów zewnętrznych. Niewiele mniej, bo 12 godzin (w tym 10 przeprowadzonych przez ekspertów zewnętrznych), to zajęcia modelowe. Warto podkreślić, że oferowane były bardzo różnorodne ich formy: zarówno na terenie SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie (prowadzone przez panią Martę Wolańską – nauczycielkę wychowania przedszkolnego, panią Teresę Gielas – nauczycielkę języka polskiego, pana Lecha Kłosowskiego – nauczyciela matematyki), jak i we współpracujących ze SCWEW szkołach podstawowych: nr 58 oraz nr 104 (prowadzone przez panią Ewę Brodowicz – psychologa, panią Agnieszkę Bochyńską – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej).
W pierwszym tygodniu września zespół SCWEW odbył spotkanie w celu rozpatrzenia wniosków o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego do szkół oraz przedszkola objętych wsparciem. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków podpisane zostały umowy na wypożyczenie sprzętu i mógł zostać wydany. Warto wspomnieć także o tym, że na piątym etapie ekspert ds. technologii wspomagających, pani Justyna Nizińska, realizowała działania związane z diagnozą potrzeb w celu doposażenia wypożyczalni na kolejnym etapie. W tym celu odbyła rozmowy nie tylko z koordynatorkami, ale także bezpośrednio z młodzieżą, by możliwe było jak najlepsze doprecyzowanie oczekiwań uczniów.
W czasie wakacji wszyscy członkowie zespołu pełnili dyżur nazwany „Konsultacje na wakacje”, w trakcie którego zainteresowane osoby mogły się z nimi skontaktować. Dyżury odbywały się zarówno online, jak i stacjonarnie, w obu lokalizacjach, a więc w budynku przy ul. Spadochroniarzy 1 oraz w budynku przy ulicy Szopkarzy 8.
W dniach 12-13 lipca 2022 w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”. Pod koniec pierwszego dnia odbyły się panele dyskusyjne, w pierwszym wziął udział niżej podpisany ekspert ds. edukacji włączającej, a w drugim koordynator ze Szkoły Podstawowej nr 58 – pani Ewelina Habas.
Na piątym etapie odbyły się organizowane przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia, w których, oprócz członków zespołu SCWEW, brali udział także nauczyciele z krakowskich szkół i przedszkola. Podczas sierpniowego spotkania koordynator SCWEW, pani Aneta Dziewońska przedstawiła prezentację na temat „Jak rozmawiać z rodzicami”, we wrześniu przedmiotem dyskusji było motywowanie nauczycieli do pracy – zarówno w jednym, jak i drugim przypadku uczestnicy chętnie się wypowiadali w zaproponowanej problematyce. Spotkanie, które odbyło się 28.09.2022 było ostatnim w ramach Sieci, podczas niego koordynatorki – pani Marta Szałach oraz pani Mariola Komorowska dokonały podsumowania oraz podziękowały uczestnikom za udział.
Piąty etap nastąpił po roku trwania projektu, więc był to dobry czas, by przeprowadzić ewaluację działań we wszystkich szkołach i przedszkolu oraz dowiedzieć się, jakich działań będą oczekiwać nauczyciele w kolejnych miesiącach. Wyniki ewaluacji zostały przedstawione koordynatorkom, które miały zapoznać dyrektorów oraz rady pedagogiczne. Propozycje przedstawione przez nauczycieli w ankiecie oczekiwań, po omówieniu z koordynatorkami, posłużyły do adekwatnego zaplanowania działań na kolejnych etapach.
Wakacyjne miesiące to także kontynuacja możliwości wzięcia udziału w grze terenowej „Śladami Niezwykłych Ludzi”. W lipcu, dzięki potędze mediów społecznościowych, zostały zorganizowane 2 spotkania, podczas których mogły się zmierzyć ze sobą osoby zainteresowane bezpośrednią rywalizacją w terenie. 21 września troje ekspertów z zespołu SCWEW spotkało się z uczestnikami – podsumowano grę, będącą najbardziej charakterystyczną akcją kampanii społecznej, opowiedziano o działaniach Specjalistycznego Centrum oraz rozdano nagrody wszystkim obecnym.
Wbrew pozorom był to trudny etap dla zespołu, ale odpowiedział na jedno z głównych pytań. Wiemy, że jeśli w przyszłości powstaną Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą, to powinny, tak jak szkoły, być placówkami feryjnymi.
 
 
Opracowanie tekstu: Maciej Bochyński

Wróc do wszystkich aktualności