Aktualności

ABC EMPATII - zajęcia modelowe

13 października 2022
Jako zespół SCWEW dbamy o to, aby odbywające się w ramach działań projektowych zajęcia modelowe, były zróżnicowane i inspirujące dla nauczycieli. Dlatego staramy się wykorzystywać do ich przygotowania nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne. We wrześniu b.r. ekspert ds.edukacji włączającej wraz z ekspertem zewnętrznym przeprowadzili w szkołach podstawowych objętych wsparciem SCWEW Kraków zajęcia modelowe w oparciu o scenariusze na podstawie opowiadań z ABC Empatii - bo wszyscy jesteśmy tacy sami. Pozycja ta, trafiła do szkół krakowskich w maju b.r. w ramach projektu Fundacji Czepczyński Family Foundation pt. ABC EMPATII. Projekt, poprzez edukację najmłodszych, ma na celu likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw. W związku z pozytywnymm odbiorem formy i tematyki zajęć,  na bieżącym VI etapie nasz zespół planuje przeprowadzenie kolejnych zajęć modelowych w oparciu o opowiadania z ksiązki ABC EMPATII.
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania z projektem ABC Empatii oraz do korzystania z materiałów, które w jego ramach zostały przygotowane. Opowiadania zawarte w publikacji, są skierowane do przedszkolaków (5-6 lat) oraz uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3).  Więcej szczegółów na temat projektu oraz jej twórców znajdziecie Państwo tutaj. 
Wróc do wszystkich aktualności