Aktualności

Podsumowanie etapu 4

15 lipca 2022

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest już na półmetku. W poniższym tekście nie będziemy opisywać tego, co udało się dokonać przez ostatnie 12 miesięcy, a ostatni kwartał. Zapraszamy do podsumowania czwartego etapu projektu.
Tematem, który wyróżniał ten etap od pozostałych, były działania promocyjne oraz kampania społeczna. Już pierwszego kwietnia w Nowohuckim Centrum Kultury odbył się koncert charytatywny „Gwiazdy dla autyzmu”, podczas którego przy stoisku informacyjnym krakowskiego SCWEW dyżurował niemal cały zespół, gotowy informować o planowanych i zrealizowanych działaniach oraz odpowiadać na pytania dotyczące edukacji włączającej.
Na czwartym etapie odbyły się także dwa spotkania informacyjne, jedno w kwietniu, jedno w maju. Zostały zorganizowane w formie online, dzięki czemu mogli wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani, a pojawiły się osoby z różnych stron Polski. Podczas każdego ze spotkań przedstawiony został zespół, a także zaprezentowano działania zrealizowane oraz zaplanowane na kolejne etapy.
Ale skoro mowa o kampanii, o włączeniu, to warto podkreślić, że nie tylko zespół SCWEW działał w tym kierunku. Koordynator Samorządowego Przedszkola nr 9, pani Justyna Ziarkowska przygotowała z podopiecznymi zajęcia promujące edukację włączającą, wykorzystując pomoce z wypożyczalni SCWEW. Wydarzenie zostało udokumentowane fotograficznie, a zdjęcia zostały przedstawione podczas dnia otwartego, o którym za chwilę.
11 maja odbyła się premiera mobilnej gry terenowej „Śladami Niezwykłych Ludzi”, pokazującej, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami (także sprzężoną!) potrafią przełamywać bariery i osiągać sukcesy w wielu dziedzinach. Warto podkreślić, że krakowski SCWEW otworzył się także na instytucje pozaedukacyjne, a gra powstała dzięki współpracy z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z dwóch szkół biorących udział w pilotażu: Szkoły Podstawowej nr 58 oraz Technikum Elektrycznego nr 8. Było sporo emocji, choć odnotowano tylko pozytywne, dużo się działo, a szczegółowy opis tego dnia można znaleźć tutaj: https://scwewkrakow.pl/aktualnosci,pokaz,37,za-nami-premiera-gry-od-dzis-jest-dostepna-dla-wszystkich
Gra jest wciąż dostępna, aby w nią zagrać wystarczy mieć telefon lub tablet z dostępem do Internetu i GPS, za pomocą aplikacji ActionTrack zeskanować kod QR znajdujący się w zamieszczonej grafice i w wygodnych butach oraz z naładowanym urządzeniem mobilnym udać się przed wejście do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie jest punkt startowy. Kody znajdują się także na plakatach dostarczonych do wszystkich trzynastu klubów wchodzących w skład Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych współpracujących z krakowskim SCWEW.
Krakowski SCWEW inkluzję traktuje poważnie i daje możliwość zagrania w grę osobom, które nie mogą być w Krakowie. Na poniższej grafice jest także kod do „wersji kanapowej”, w którą można zagrać bez wychodzenia z domu.
18 maja 2022 roku odbył się dzień otwarty SCWEW Kraków (w siedzibie „Centrum Autyzmu” przy ul. Spadochroniarzy 1), a wśród zaproszonych gości znaleźli się p. Andrzej Łojek – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie, p. Marta Szałach - koordynator sieci współpracy i samokształcenia z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, p. Elwira Zadęcka - Dyrektor Poradni Pychologiczno–Pedagogicznej nr 2, p. Teodora Zając - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 9, p. Łukasz Pająk  - Dyrektor XXXI LO, p. Renata Dubiel – Dyrektor SOSW nr 6, p. Iwona Pasznicka–Longa - Dyrektor ZSS nr 4, p. Iwona Romanek – Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 100,p. Paweł Szczawiński – Dyrektor ZSS nr 11, p. Józef Pacuła – Dyrektor SOSW nr 2, p. Stanisław Wydra - Dyrektor ZSS nr 14, a także koordynatorzy placówek biorących udział w projekcie. Podczas spotkania zaproszeni goście oraz obecny cały zespół SCWEW mogli po raz pierwszy zobaczyć film autorstwa nauczyciela „Centrum Autyzmu”, p. Pawła Lisowskiego, przedstawiający działania krakowskiego SCWEW oraz premierę gry terenowej. Film jest już na YouTube, dostępny tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ItQQ4CDNAIM Oprócz projekcji, przedstawione zostały sukcesy oraz trudności, z jakimi mierzy się Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Krakowie. Pojawiały się pytania dotyczące prognoz na temat funkcjonowania SCWEW w przyszłości, a także kształtu inkluzji, rozmiarów wsparcia dla uczniów, rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli.
Czwarty etap to jednak nie tylko kampania społeczna. To także działania przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, wszystko na bieżąco zamieszczane jest na stronie internetowej scwewkrakow.pl.
W ramach wsparcia dla dyrektorów i koordynatorów w pierwszym miesiącu czwartego etapu rozpoczęto cykl spotkań (w sumie 26h), które trwały przez cały etap projektu. Konsultacje odbyły się we wszystkich placówkach zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Zapraszani byli specjaliści z szerokimi kompetencjami i olbrzymim doświadczeniem min. Trener Pozytywnej Dyscypliny Szkoły dla Rodziców – Magdalena Sabik (2h), psycholog Agnieszka Żurek (2h), psycholog i lider Aneta Garncarz (1 h), psycholog Ewa Oleksy i logopeda Justyna Nizińka (1h), asystent wielokulturowości Nadia Pavlowa (11h), pedagog, koordynator SCWEW – Aneta Dziewońska (9 h).
W związku z wybuchem wojny na Ukrainie krakowski SCWEW starał się szybko zareagować i zorganizowano konsultacje dla dyrektorów i koordynatorów z asystentką wielokulturową p. N. Pavlową. która doradzała dyrektorom jak adekwatnie wspierać dzieci i młodzież, która przyjechała do Polski w związku z oddziaływaniami zbrojnymi w ich ojczyźnie. Spotkania miały charakter konsultacji z zakresu różnych aspektów edukacji w środowisku wielokulturowym i wielowyznaniowym.
Na czwartym etapie odbyły się także działania doradczo-szkoleniowo-interwencyjne prowadzone przez panią Marię Sadowską-Łakomy, psychologa z wieloletnim stażem pracy z dziećmi z różnych kultur, mieszkających w Polsce ale również w takich krajach jak np. Indie, Ukraina czy Iran. Spotkania odbyły się w formie zdalnej (w każdej ze szkół oraz przedszkolu po godzinie, w sumie 5 h) i były odpowiedzią na pojawiające się trudności, niesnaski w relacjach pomiędzy uczniami z Polski i Ukrainy, a kolejne, w związku z zapotrzebowaniem, zostały zaplanowane na rozpoczynający się etap piąty.
Dzięki współpracy z ekspertami zewnętrznymi odbyły się także obserwacje zajęć, w sumie 10 godzin, zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez szkoły i przedszkole biorące udział w pilotażu. Obserwacje prowadziły: p. Anna Miłkowska (3 h), p. Teresa Gielas (3 h) oraz p. Anna Przetocka (4 h).
Zorganizowano także 20 h konsultacji eksperckich ze specjalistami współpracującymi z krakowskim SCWEW, takimi jak: p. Karina Słaboń, psychiatra dzieci i młodzieży (4 h), p. Magda Sabik, Trener Pozytywnej Dyscypliny Szkoły dla Rodziców (4 h), p. Anna Przetocka, dyrektor ZSiPS w Krakowie (4 h), p. Teresa Gielas, polonistka pracująca w „Centrum Autyzmu” (4 h), Anna Miłkowska, psycholog (3 h), Agnieszka Żurek, psycholog (1 h).
Na czwartym etapie odbyły się także bardzo zróżnicowane lekcje modelowe (w sumie 11 h). Nasi eksperci przeprowadzili zajęcia z dziećmi przedszkolnymi, a także z nauczycielami przedmiotowymi z języka polskiego, matematyki i chemii – w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Ponadto odbyły się również zajęcia specjalistyczne z psychologiem, który prowadził zajęcia z młodzieżą.
Na czwartym etapie uruchomiona została sieć współpracy i samokształcenia, która powstała dzięki porozumieniu z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pierwsze spotkanie, organizacyjne, odbyło się 12 maja, a na drugim, 22 czerwca, ekspert ds. edukacji włączającej przedstawił krótką prelekcję na temat tego, jak można kształtować umiejętności społeczne w ujęciu Arnolda Goldsteina.
Jednym z działań, które robi bardzo dużo dobrego są konsultacje dla rodziców w cyklu Drogowskazy prowadzone przez p. Magdalenę Sabik. Cieszą się dużym zainteresowaniem oraz pozytywnymi komentarzami rodziców. Na 4 etapie odbyły się dwa spotkania, jedno dla rodziców dzieci młodszych, drugie dla rodziców dzieci starszych. Tym razem temat warsztatów brzmiał „Jak komunikować się bez krzyku i złości”. W związku ze zgłaszaną przez rodziców chęcią kontynuacji spotkań, będą się odbywać także na kolejnych etapach projektu.
Oprócz Drogowskazów, podejmowane były także konsultacje dla rodziców i uczniów na terenie placówek biorących udział w pilotażu (w sumie 13 godzin), prowadzone zarówno przez ekspertów zewnętrznych, jak i członków zespołu SCWEW Kraków.
Pod koniec czwartego etapu odbyła się konferencja „W poszukiwaniu systemowego modelu szkoły włączającej” zorganizowana przez SCWEW Sosnowiec. Wystąpiła na niej lider krakowskiego centrum wspierającego, p. Aneta Garncarz, dzieląc się sukcesami i obawami naszego zespołu. Podczas prelekcji zaprezentowała film reklamujący grę terenową „Śladami Niezwykłych Ludzi”. Większość zespołu zapoznała się z wynikami, obserwacjami i podsumowaniem zaproszonych jednostek uczestnicząc w spotkaniu online.
Długość tego tekstu pokazuje, że SCWEW Kraków działa bardzo intensywnie. Tu przedstawione zostały działania czwartego etapu naszego dwuletniego maratonu. Łapiąc drugi oddech w głowach wybrzmiewa nam cytat z książki Philippe Pozzo di Borgo o takim właśnie tytule: „Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego”.
Ruszamy w drugą połowę naszej drogi.
 

Ekspert ds.edukacji włączającej Maciej Bochyński
Wróc do wszystkich aktualności