Aktualności

podsumowanie DNIA OTWARTEGO

18 maja 2022

18 maja 2022 roku w siedzibie SOSW pn. Centrum Autyzmu I Całościowych Zaburzeń  Rozwojowych w Krakowie odbył się DZIEŃ OTWARTY SCWEW KRAKÓW. 
Spotkanie rozpoczęła Lider SCWEW Kraków Aneta Garncarz, która przywitała przybyłych gości, przedstawiła zespół SCWEW oraz koordynatorów biorących udział w projekcie. Następnie, wszystkich przybyłych powitał pan Andrzej Łojek - Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wśród gości znaleźli się Dyrektorzy oraz koordynatorzy szkół i przedszkola biorących w projekcie, Koordynator sieci współpracy i samokształcenia z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Dyrektorzy krakowskich SOSW i  ZSS.
Ekspert ds. edukacji włączającej Maciej Bochyński przedstawił  dotychczasowe działania zrealizowane przez zespół SCWEW oraz  omówił  przedsięwzięcia podjęte w ramach bieżącej Kampanii Społecznej. Szczególną uwagę poświęcił prezentacji dotyczącej  GRY TERENOWEJ pt. “Śladami niezwykłych ludzi”, zachęcając gości do promocji atrakcji. 
Podczas spotkania Lider przedstawiła wnioski ze spotkania zorganizowanego dla liderów przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, dotyczące założeń funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacje Włączającą po zakończeniu projektu. 
Na koniec spotkania goście mieli  możliwość zadawania pytań dotyczących funkcjonowania SCWEW Kraków obecnie i w przyszłości. 
 


Wróc do wszystkich aktualności