Aktualności

Podsumowanie

25 kwietnia 2022

Za nami pierwsze z dwóch Spotkań Informacyjnych SCWEW Kraków zaplanowanych w ramach Kampanii Społecznej. 
Spotkanie rozpoczęła  lider SCWEW Kraków Pani Aneta Garncarz, która przedstawiła informacje dotyczące struktury kształcenia uczniów z niepełnosprawonościami na terenie Gminy Mjeskiej Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej, w jednostkach samorządowych i niesamorządowych, na różnych etapach edukacji. Zapoznała uczestników z danymi dotyczącymi liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w podziale na kształcenie specjalne oraz włączające. 

 
Podczas spotkania jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością SCWEW Kraków. Dotychczasowe oraz planowe działania zespołu omówił ekspert ds. edukacji włączającej Maciej Bochyński. 
Końcowa część spotkania przeznaczona była na pytania które dotyczyły SCWEW. Jedno z nich dotyczyło przyszłości: wg jakich zasad będą funkcjonować SCWEWy i jaki będzie sposób ich funkcjonowania. Padło też pytanie, czy licea krakowskie posiadają klasy integracyjne o profilu matematyczno-fizycznym. Uczestnicy poruszyli także problem dostępności specjalistów - psychologów.
Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem nie tylko nauczycieli ale również rodziców.  

Wróc do wszystkich aktualności