Aktualności

Edukacja włączająca - szkolenia dla KO i JST

19 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, 
w imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dla kadr kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych w ramach projektu pn. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa. Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z organizacją i realizacją edukacji włączającej.  Całość szkolenia realizowana będzie on-line. Szkolenia będą realizowane z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). 
 
Spotkania on-line, o łącznej liczbie 30 godzin, będą realizowane podczas dwóch zjazdów za pośrednictwem platformy ZOOM. Zakres tematyczny szkolenia przedstawia się następująco:
 
Zjazd/ Liczba godzin Treści merytoryczne
I.
15 godzin dydaktycznych
1.        Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach
2.        Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej - od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia
3.        Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami
4.        Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia
II.
15 godzin dydaktycznych
5.        Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży
6.        Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego
7.        Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej
8.        Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie (podsumowanie)
 
Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy spotkań on-line dla dwóch grup szkoleniowych.
 
GRUPA 1:
·         I zjazd
-        20 kwietnia 2022 od 15.30 do 19.25
-        21 kwietnia 2022 od 8.00 do 11.55
-        22 kwietnia 2022 od 8.00 do 11.55
·         II zjazd
-        27 kwietnia 2022 od 8.00 do 11.55
-        28 kwietnia 2022 od 8.00 do 11.55
-        29 kwietnia 2022 od 15.30 do 19.25
GRUPA 2:
·         I zjazd
-        4 maja 2022 od 8.00 do 11.55
-        5 maja 2022 od 8.00 do 11.55
-        6 maja 2022 od 8.00 do 11.55
·         II zjazd
-        11 maja 2022 od 8.00 do 11.55
-        12 maja 2022 od 8.00 do 11.55
-        13 maja 2022 od 8.00 do 11.55
 
Zapisy na szkolenie prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego:
 
I GRUPA:  https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/2f68e097-699f-4e93-9c38-15035b7a1a2f
II GRUPA: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/88194264-ee0b-442c-a1a4-74c06822bcd6
 
 
W przypadku pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt:
·         w sprawach merytorycznych artur.matejkowski@ore.edu.pl
·         w sprawach związanych z obsługą ZPE marek.soltysiak@ore.edu.pl

Wróc do wszystkich aktualności