Aktualności

Szkolenia MCDN

7 kwietnia 2022
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń realizowaną przez MCDN w ramach porozumienia w sprawie projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających edukację Włączającą" 
 
1. Cyberbezpieczeństwo dzisiaj - uczeń w Sieci – szkoła (placówka) i nauczyciel w obliczu sytuacji kryzysowej – jak działać aby skutecznie pomagać w aktualnej sytuacji - na platformie Teams
https://mcdn.edu.pl/krakow/cyberbezpieczenstwo-dzisiaj-uczen-w-sieci-szkola-placowka-i-nauczyciel-w-obliczu-sytuacji-kryzysowej-jak-dzialac-aby-skutecznie-pomagac-w-aktualnej-sytuacji/
 
2. Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w kryzysie. Interwencja i wsparcie w szkole i placówce opiekuńczej - na platformie Teams
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/wsparcie-psychologiczne-dzieci-i-mlodziezy-w-kryzysie-interwencja-i-wsparcie-w-szkole-i-placowce-opiekunczej-2/
 
 3. Mechanizmy obronne dzieci doświadczających sytuacji kryzysowych – w ramach „Wsparcie dla edukacji – Для України!” - na platformie Teams
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/mechanizmy-obronne-dzieci-doswiadczajacych-sytuacji-kryzysowych-oferta-specjalna/
 
4.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna- podsumowanie i ewaluacja - stacjonarne, w Tarnowie
https://mcdn.edu.pl/tarnow/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-podsumowanie-i-ewaluacja/

Wróc do wszystkich aktualności