Aktualności

PODSUMOWANIE 3 ETAPU PROJEKTU

4 kwietnia 2022

Zapraszamy do podsumowania etapu trzeciego, w którym działo się naprawdę sporo.
 

Nowy Rok oraz trzeci etap rozpoczęliśmy od pozytywnego rozpatrzenia dodatkowych wniosków o wypożyczenie sprzętu, a ekspert ds. technologii wspomagających przeszkoliła koordynatorki oraz osoby im towarzyszące w zakresie w zakresie używania sprzętu i programów.

 

18 stycznia 2022 roku odbyła się Konferencja Inauguracyjna pt. „SCWEW – wyzwania edukacji włączającej”, choć przygotowania do niej zaczęły się już na etapie drugim. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, w spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym zarówno kadra zarządzająca szkół i placówek, nauczyciele, naukowcy i pracownicy uczelni wyższych, studenci, a także rodzice. Mieliśmy przyjemność gościć Dyrektora ORE, p. Tomasza Madeja wraz z Zespołem projektu SCWEW pod kierunkiem p. Agnieszki Petryki oraz Dyrektora Wydziału Edukacji UMK, p. Annę Domańską. Zaprezentowane zostały działania krakowskiego SCWEW zrealizowane na pierwszych dwóch etapach, a także plany na kolejne 18 miesięcy. Sesję naukową poprowadziła Pani dr hab. Danuta Wolska, prof. UP, a słuchacze mogli wysłuchać Pań prelegentek:

  • dr hab. Jolanty Baran, prof. UP, która opowiedziała o współpracy nauczycieli z rodzicami w inkluzyjnym modelu edukacji,
  • dr hab. Tamary Cierpiałowskiej, prof. UP, której temat wystąpienia był ukierunkowany na optymalizację edukacji inkluzyjnej,
  • dr Anny Rybki, która przedstawiła zróżnicowane potrzeby dzieci rozpoczynających naukę w szkole w modelu edukacji włączającej.

Na zakończenie odbyła się dyskusja z udziałem prelegentów, uczestnicy mieli pytania, ale także dzielili się refleksjami oraz doświadczeniami.

Etap trzeci to także cykl szkoleń dla rad pedagogicznych, zgodnych ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami. Łącznie odbyło się 29 szkoleń dla przedszkola i wszystkich szkół, część dedykowana była pojedynczym jednostkom, część dla kilku rad pedagogicznych jednocześnie, natomiast zdecydowana większość zorganizowana była w formie online. Tematyka była bardzo zróżnicowana, obejmowała metody pracy z grupą zróżnicowaną, aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego w kontekście kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, analizy i interpretacji zapisów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, współpracy z rodzicami, pracy z uczniem z ASD, a także na temat pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Ponadto, w szkołach podstawowych nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu na temat zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, a w jednej z nich dodatkowo zostali przeszkoleni w zakresie pracy z uczniami słabowidzącymi. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych wzięli udział w szkoleniu na temat ścieżek kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, a w liceum – także na temat sposobów motywowania uczniów do pracy i radzenia sobie z frustracją.

 

Jednakże trzeci etap to nie tylko konferencja i szkolenia. Przez ostatni kwartał członkowie zespołu oraz współpracujący eksperci prowadzili konsultacje eksperckie dla nauczycieli. Tematyka była bardzo zróżnicowana, m.in. praca z dziećmi/uczniami z afazją, z mutyzmem wybiórczym, z zaburzeniami czytania, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także z uczniem słabowidzącym. Pojawiła się także tematyka współpracy z rodziną.

 

Nie zapomniano także o rodzicach i uczniach, którym w ramach współpracy na tym etapie zaproponowano: spotkania warsztatowe, spotkania i konsultacje indywidualne, dyżury specjalistów oraz „Drogowskazy”, będące warsztatami online dla rodziców, prowadzonymi przez eksperta ds. pracy z rodzicami. Spotkania te zostały ocenione bardzo pozytywnie, w związku z czym zostały zaplanowane również na kolejne etapy projektu.

 

W ramach konsultacji dla dyrektorów i koordynatorów odbyły się spotkania z zespołem SCWEW oraz z ekspertami zewnętrznymi. W technikum, zgodnie z wyrażonym podczas szkolenia oczekiwaniem, odbyły się konsultacje dotyczące aktywizacji zawodowej uczniów osób z niepełno sprawnościami. W pozostałych szkołach i przedszkolu zaproponowano dyrektorom i koordynatorom konsultacje z zakresu wspierania rodziców dzieci i uczniów.

 

W marcu zorganizowane zostały spotkania w ramach instruktażu sprzętu. Łącznie z tymi ze stycznia, o których wspomniano na początku, odbyło się 16 godzin spotkań instruktażowych w różnych formach.

 

My także się cały czas uczymy. 3 marca 2022 zespół SCWEW wraz z koordynatorkami wziął udział w spotkaniu w ramach sieci współpracy i samokształcenia organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Na trzecim etapie rozpoczęły się przygotowania do etapu czwartego. Zespół SCWEW opracował koncepcję kampanii społecznej oraz podjął różnorodne działania. Lider SCWEW oraz specjalista ds. edukacji włączającej odbyli spotkania z dyrektorem Nowohuckiego Centrum Kultury, kierownikiem działu imprez i promocji Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta oraz z dyrektorem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Ekspert ds. informacji i ewaluacji przygotował materiały promocyjne oraz terminarz kampanii promocyjnej.

 

To były intensywne trzy miesiące, mamy świadomość, że kolejne także takie będą. Sheryl Sandberg powiedziała kiedyś „Jeśli zaproponują ci miejsce w statku kosmicznym, nie pytaj, co to za miejsce. Po prostu wsiadaj”. Zatem wsiadamy i lecimy w stronę kolejnego etapu.


Maciej Bochyński
 

 


Wróc do wszystkich aktualności