Aktualności

Konsulatcje dla uczniów

20 grudnia 2021

W dniu 29.11.2021 roku w ramach działań wspierających prowadzonych przez SCWEW odbyły się dwie konsultacje dla uczniów Technikum Elektrycznego nr 8 w Krakowie. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych dla uczniów klasy I i II. Celem warsztatów było rozeznanie w zespołach uczniowskich dominujących postaw społecznych względem osób z niepełnosprawnościami oraz udostępnienie młodzieży przestrzeni do zastanowienia się nad charakterem własnej postawy w odniesieniu do emocji deklarowanych jako odczuwane w sytuacji kontaktu z osobą z niepełnosprawnością. Założeniem było ustalenie punktu wyjściowego do dalszej pracy nad rozwojem samoświadomości każdego z uczniów w zakresie budowania relacji społecznych z rówieśnikami, w tym z rówieśnikami z niepełnosprawnościami. 

Warsztat umożliwił wybranym przedstawicielom każdej z klas doświadczenie trudności będących udziałem uczniów z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową  w przeciętnej przestrzeni szkolnej. Uczniowie biorący czynny udział w doświadczeniu mieli szansę podzielenia się wrażeniami z całą klasą oraz wskazania elementów utrudniających działanie, a także tych, które miały znaczenie wspierające. 

Podsumowujący dialog z każdą z klas miał za zadanie stać się wstępem do autorefleksji nad własnymi emocjami, wiedzą i działaniami w szerokim środowisku społecznym każdego z uczniów (w tym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami).  

autor: Ewa Brodowicz

 


Wróc do wszystkich aktualności