Dyżur ekspertów

20 września 2023
Szanowni Państwo!!! Jeśli macie Państwo potrzebę konsultacji dotyczącej: -metodyki pracy, zasad postępowania z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera, -doboru metod komunikacyjnych dla dziecka niemówiącego,  -chcielibyście zasięgnąć ...
Czytaj całość

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

15 września 2023
Juź we wtorek 19 września 2023 roku o godzinie 18.00 zapraszamy na szkolenie wszytskich nauczycieli i rodziców zainteresowanych problematyką agresji i autoagresji u dzieci. W ...
Czytaj całość

Dołącz do nas!!!

10 września 2023
Wrześniowy poniedziałek? Zapraszamy na webinarek!     Nauczycielko, Nauczycielu...   Gdy przeglądali Państwo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogło ...
Czytaj całość
Przejdź do wszystkich aktualności

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Krakowie

Tytuł projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Całkowity koszt grantu 1 342 981,13 zł
W tym dofinasowanie z Funduszy Europejskich:  1 131 864,50 zł

SCWEW to ważne ogniwo systemu edukacji, które wykorzystując doświadczenie praktyków - nauczycieli i specjalistów przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych - pozwala szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i uczących się dorosłych osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Pobierz harmonogram działań SCWEW na 8 etapie
Więcej o SCWEW